โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี

โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:36 ]

 
            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ได้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการจัดทำโครงงานคุณธรรม  เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต่อไป1-1 of 1