โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์21 ก.ค. 2560 03:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2560 03:33 ]
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  แกนนำนักเรียนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้สรุปการทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับมอบหมาย  และคัดเลือกตัวเเทนแต่ละห้องให้ปฏิบัติหน้าที่  " ผู้พิทักษ์  รักถังขยะ "  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Comments