โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์19 ก.ค. 2560 08:05โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 17 - 19  กรกฎาคม  2560  ที่ผ่านมาแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้วางแผนดำเนินการกำหนดหัวข้อกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยกำหนดคุณธรรมที่เป็นเป้าหมายด้านความรับผิดชอบ     มีชื่อกิจกรรมว่า   บ๊าย บาย นายขยะ   และดำเนินการให้คำแนะนำกับน้องๆ และเพื่อนๆ  ในโรงเรียนให้ทราบถึงแนวทางและหลักการปฏิบัติของกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น    โดยมีวัสถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตระหนักถึงความรับผิดชอบบริเวณเขตพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดและปราศจากเศษขยะในบริเวณโรงเรียนComments