โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:32โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:50 ]
เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2560   โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรม   แกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ  ณ  ห้องวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2