โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:59โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560   
คณะครูโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เข้าร่วมอบรม   "ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ"  ณ ห้องวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระบุรี เขต 2 
Comments