โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์21 ก.ค. 2560 03:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2560 03:33 ]

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  แกนนำนักเรียนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้สรุปการทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับมอบหมาย  และคัดเลือกตัวเเทนแต่ละห้องให้ปฏิบัติหน้าที่  " ผู้พิทักษ์  รักถังขยะ "  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์19 ก.ค. 2560 08:05โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 17 - 19  กรกฎาคม  2560  ที่ผ่านมาแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้วางแผนดำเนินการกำหนดหัวข้อกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยกำหนดคุณธรรมที่เป็นเป้าหมายด้านความรับผิดชอบ     มีชื่อกิจกรรมว่า   บ๊าย บาย นายขยะ   และดำเนินการให้คำแนะนำกับน้องๆ และเพื่อนๆ  ในโรงเรียนให้ทราบถึงแนวทางและหลักการปฏิบัติของกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น    โดยมีวัสถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตระหนักถึงความรับผิดชอบบริเวณเขตพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดและปราศจากเศษขยะในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:37โดยไม่ทราบผู้ใช้

     

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:32โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:50 ]

เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2560   โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรม   แกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ  ณ  ห้องวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:59โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560   
คณะครูโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เข้าร่วมอบรม   "ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ"  ณ ห้องวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระบุรี เขต 2 

1-5 of 5