โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์17 ก.ค. 2560 05:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 05:33 ]
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2560 และวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมและก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต......