โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 22:48 ]
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯได้จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายและความสำเร็จต่อไป.......