โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)


โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์17 ก.ค. 2560 05:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 05:33 ]

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2560 และวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมและก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต......

โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 22:48 ]

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯได้จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายและความสำเร็จต่อไป.......

1-2 of 2