กิจกรรมโรงเรียนในอำเภอหนองแค

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อำเภอหนองแค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


        โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น                                         โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)                   โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

        โรงเรียนวัดบ้านลาด                                          โรงเรียนวัดหนองจิก                                  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี

        โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)     โรงเรียนวัดโคกกลาง                                 โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)

        โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง                                   โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)      โรงเรียนวัดโพนทอง

        โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์)     โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

        โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา)                  โรงเรียนวัดหนองปลิง                                โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง)

        โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม                              โรงเรียนวัดหนองโรง                             โรงเรียนวัดคลองห้า

        โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรีสวัสดิ์อุปถัมภ์)                                                  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

        โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์)                    โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง                             โรงเรียนวัดห้วยทราย

        โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)       โรงเรียนวัดบ้านจาน                                  โรงเรียนวัดหนองผักชี

        โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่                                    โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม                         โรงเรียนวัดหนองครก