โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:48 ]
เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.นี้ ไปขยายผลในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ก้าวสู้เป้าหมายและความสำเร็จต่อไป...

Comments