โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:11 ]

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักเรียนที่เป็นตัวแทนหรือแกนนำของโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม...ได้มีการขยายผลการอบรมในโรงเรียน...
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
Comments