โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:11 ]


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักเรียนที่เป็นตัวแทนหรือแกนนำของโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม...ได้มีการขยายผลการอบรมในโรงเรียน...
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:48 ]

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.นี้ ไปขยายผลในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ก้าวสู้เป้าหมายและความสำเร็จต่อไป...

1-2 of 2