นักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้านและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ

โพสต์22 ส.ค. 2560 00:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 00:05 ]
 
วันที่ 7 ก.ค.2560 ครูอบรมนักเรียนเรื่องการเข้าแถว และให้นักเรียนเข้าแถวก่อนกล้บบ้านและเดินกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบ