นักเรียนแกนนำและประธานนักเรียนอธิบายขั้นตอนการดำเนินการ โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์7 ส.ค. 2560 00:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 00:07 ]
   
 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 นักเรียนแกนนำและประธานนักเรียนร่วมกันอธิบายการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง