โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

นักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้านและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ

โพสต์22 ส.ค. 2560 00:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 00:05 ]

 
วันที่ 7 ก.ค.2560 ครูอบรมนักเรียนเรื่องการเข้าแถว และให้นักเรียนเข้าแถวก่อนกล้บบ้านและเดินกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบ

นักเรียนแกนนำและประธานนักเรียนอธิบายขั้นตอนการดำเนินการ โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์7 ส.ค. 2560 00:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 00:07 ]

   
 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 นักเรียนแกนนำและประธานนักเรียนร่วมกันอธิบายการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:40 ]


 
เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 นักเรียนแกนนำได้มาอบรมนักเรียนคุณธรรมAwesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


1-3 of 3