โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:58 ]
เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 ร.ร.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม  ได้นำนักเรียนแกนนำ
 เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ " ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้"(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่อไป...

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)