โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 30  พ.ค.2560  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม  ได้นำนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเยาวชนคนดร เด็กดีสร้างได้"
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพื่อให้นักเรียนมีความาู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่อไป
Comments