โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 30  พ.ค.2560  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม  ได้นำนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเยาวชนคนดร เด็กดีสร้างได้"
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพื่อให้นักเรียนมีความาู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่อไป

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:58 ]

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 ร.ร.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม  ได้นำนักเรียนแกนนำ
 เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ " ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้"(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่อไป...

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)1-2 of 2