กิจกรรมโรงเรียนสะอาดได้ด้วยมือเรา

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:27โดยไม่ทราบผู้ใช้
    
   
โรงเรียนบ้านลำพญากลางได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนร่วมกันทั้งโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความสามัคคี และทำให้โรงเรียนสะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

Comments