กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:40โดยไม่ทราบผู้ใช้
        โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ได้จัดกิจกกรรมเข้าค่ายธรรมะเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีสมาธิและเป็นการฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
Comments