โรงเรียนลำพญากลาง

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:40โดยไม่ทราบผู้ใช้

        โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ได้จัดกิจกกรรมเข้าค่ายธรรมะเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีสมาธิและเป็นการฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:57โดยไม่ทราบผู้ใช้

    

            
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการในการเรียนและการดำรงชีวิต

กิจกรรมปลูกต้นไม้

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:40โดยไม่ทราบผู้ใช้

   
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น

กิจกรรมโรงเรียนสะอาดได้ด้วยมือเรา

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:27โดยไม่ทราบผู้ใช้

    
   
โรงเรียนบ้านลำพญากลางได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนร่วมกันทั้งโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความสามัคคี และทำให้โรงเรียนสะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

1-4 of 4