อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (29-30 พ.ค. 2560)

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:18โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 01:18 ]
   
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เข้าอบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560