นักเรียนเตรียมถังขยะเพื่อใช้คัดแยกขยะ

โพสต์16 ก.ค. 2560 19:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 20:29 ]
   
คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมถังขยะเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และทำป้ายเขตรับผิดชอบของแต่ละระดับชั้น