นักเรียนแกนนำ เผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:47โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 01:49 ]
   
นักเรียนที่เป็นแกนนำ ได้นำความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่อบรมมา เผยแพร่แก่ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง และนักเรียนได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อเตรียมทำโครงงานโรงเรียนคุณธรรม