โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

นักเรียนเตรียมถังขยะเพื่อใช้คัดแยกขยะ

โพสต์16 ก.ค. 2560 19:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 20:29 ]

   
คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมถังขยะเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และทำป้ายเขตรับผิดชอบของแต่ละระดับชั้น

นักเรียนแกนนำ เผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:47โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 01:49 ]

   
นักเรียนที่เป็นแกนนำ ได้นำความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่อบรมมา เผยแพร่แก่ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง และนักเรียนได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อเตรียมทำโครงงานโรงเรียนคุณธรรม

อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (29-30 พ.ค. 2560)

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:18โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 01:18 ]

   
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เข้าอบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560
คณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้งเข้าอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (13 พ.ค. 2560)

โพสต์14 ก.ค. 2560 00:14โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 00:17 ]

    
มื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


1-4 of 4