โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประชุมผู้ปกครอง

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:30โดยไม่ทราบผู้ใช้
                         
การเปิดภาคเรียนแรก 15 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎเกณฑ์ข่าวสารต่างๆภายในโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

ą
CIMG7932.JPG
(2985k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
6 ก.ค. 2560 00:43
ą
CIMG7941.JPG
(2079k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
6 ก.ค. 2560 00:43
ą
CIMG8025.JPG
(2684k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
6 ก.ค. 2560 00:44
ą
CIMG8054.JPG
(3341k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
6 ก.ค. 2560 00:44
Comments