โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:42 ]
                 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาร์อาจารย์
Comments