โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ กิจกรรมการฝากเงินออมนักเรียน ป.6/1

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:58 ]
               
การเปิดภาคเรียนแรก 15 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือได้จัดกิจกรรมการฝากเงินออม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีธนาคารโรงเรียนซึ่งได้มีการประสานงานกับธนาคาร ธกส มาประสานงานดำเนินการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักการออม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการใช้จ่ายเงินเป็น ฝึกวินัยในการรักเงินออม และเป็นเด็กดีในอนาคตต่อไปComments