โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประชุมผู้ปกครอง

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:30โดยไม่ทราบผู้ใช้

                         
การเปิดภาคเรียนแรก 15 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎเกณฑ์ข่าวสารต่างๆภายในโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:34โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:42 ]

                 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาร์อาจารย์
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ กิจกรรมการฝากเงินออมนักเรียน ป.6/1

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:58 ]

               
การเปิดภาคเรียนแรก 15 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือได้จัดกิจกรรมการฝากเงินออม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีธนาคารโรงเรียนซึ่งได้มีการประสานงานกับธนาคาร ธกส มาประสานงานดำเนินการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักการออม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการใช้จ่ายเงินเป็น ฝึกวินัยในการรักเงินออม และเป็นเด็กดีในอนาคตต่อไป1-3 of 3