โรงเรียนบ้านซับดินดำ

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:45 ]

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนโรงเรียนบ้านซับดินดำได้จัดอบรมขยายความรู้เชิงปฎิบัติสู่โรงเรียนคุณธรรมสู่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และความเข้าใจการทำโครงงานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐให้ก้าวสู่เป้าหมายสำเร็จต่อไป ในอนาคต
Comments