โรงเรียนบ้านคลองไทร

โรงเรียนบ้านคลองไทร

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 01:54 ]

   
กิจกรรม "ธรรมะ..สุดสัปดาห์"
เวลา ๑๔.๓๐ น. ของทุกวันศุกร์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไทร จะปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตร ขัดเกลาจิตใจด้วยการฝึกสมาธิ บริหารจิต ให้มีสติ และปัญญา พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 


โรงเรียนบ้านคลองไทร

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 01:37 ]

   
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  นายศักดิ์ชัย  สินธูไชย ครู โรงเรียนบ้านคลองไทร นำตัวแทนนักเรียนแกนนำ จำนวน ๓ คน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี ๒
โรงเรียนบ้านคลองไทร

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 01:32 ]

 โรงเรียนบ้านคลองไทร  นำโดย นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง และคณะครู โรงเรียนบ้านคลองไทร เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ ๘ (การพัฒนาจริยธรรมในรูปแบบโครงงาน ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี ๒ 
1-3 of 3