โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ

โพสต์6 ก.ค. 2560 07:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 07:23 ]
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานคุณธรรม เพื่อต่อยอดนำไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)