กิจกรรมบ๊าย บาย นายขยะ

โพสต์6 ก.ค. 2560 07:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 07:51 ]
โครงงานแรกที่โรงเรียนดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฎิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)