โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ

กิจกรรมบ๊าย บาย นายขยะ

โพสต์6 ก.ค. 2560 07:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 07:51 ]

โครงงานแรกที่โรงเรียนดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฎิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ

โพสต์6 ก.ค. 2560 07:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 07:23 ]

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานคุณธรรม เพื่อต่อยอดนำไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ กิจกรรมอบรมคุณธรรม 60

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:44 ]

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

1-3 of 3