กิจกรรมโรงเรียน คุณธรรม ออมเงินวันนี้มั่งมีวันหน้า

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:29 ]
โรงเรียนบ้านเขานมนางสานต่อกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ในหัวข้อออมเงินวันนี้มั่งมีวันหน้า เพื่อให้นักเรียนรู้จักการพอเพียงและการประหยัดเงินและการออม