โรงเรียนบ้านเขานมนาง

กิจกรรมโรงเรียน คุณธรรม ออมเงินวันนี้มั่งมีวันหน้า

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:29 ]

โรงเรียนบ้านเขานมนางสานต่อกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ในหัวข้อออมเงินวันนี้มั่งมีวันหน้า เพื่อให้นักเรียนรู้จักการพอเพียงและการประหยัดเงินและการออม


คณะครูโรงเรียนบ้านเขานมนางอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:17 ]

เมื่อในวันที่ 13 พ.ค.60ที่ผ่านคณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สบ.2ร.ร.บ้านเขานมนาง

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:28โดยไม่ทราบผู้ใช้

โรงเรียนบ้านเขานมนางพานักเรียนอบรมแกนนำโรงเรียนคุณธรรมในวันที่ 30 พ.ค.60ที่ผ่านมา

ร.ร.บ้านเขานมนาง

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:19โดยไม่ทราบผู้ใช้

มื่อวันที่ 13 พ.ค.60ที่ผ่านมานั้นคณะครูโรงเรียนบ้านเขานมนางได้อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ณ  อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


1-4 of 4