กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ร.ร.บ้านหนองเอี่ยว

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:18โดยไม่ทราบผู้ใช้
  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายในสถาศึกษาในการแก้ปัญหาตามแนวโรงเรียนคุณ ที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Comments