ค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์25 ก.ค. 2560 00:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2560 20:35 ]
เนื่องในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้จัดค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อจำมาขยายใช้ภายในโรงเรียน

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

Comments