โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว

ค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์25 ก.ค. 2560 00:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2560 20:35 ]

เนื่องในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้จัดค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อจำมาขยายใช้ภายในโรงเรียน

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเอี่่ยว

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:44 ]

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระดับชั้นประถมศึกษา ได้เข้าอบรมโครงงานคุณธรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเอี่่ยว

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:31 ]

 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้าอบรมโครงงานคุณธรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ร.ร.บ้านหนองเอี่ยว

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:18โดยไม่ทราบผู้ใช้

  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายในสถาศึกษาในการแก้ปัญหาตามแนวโรงเรียนคุณ ที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1-4 of 4