โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:55โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าได้นำนักเรียนระดับชั้น อ1 -ชั้น ป.6 ถายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองมะค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่เยาวชนในอนาคต 
Comments