โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:42โดยไม่ทราบผู้ใช้
                        
เมื่อวันที่ 25-26  มิถุนายน  2560  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อให้ให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัย เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
Comments