โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:19โดยไม่ทราบผู้ใช้


โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:08โดยไม่ทราบผู้ใช้

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าได้ทำกิจกรรมไหว้พระประจำโรงเรียนตอนกลับบ้าน เพื่อความเป็นระเบียบวิยในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:55โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าได้นำนักเรียนระดับชั้น อ1 -ชั้น ป.6 ถายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองมะค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่เยาวชนในอนาคต 

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:42โดยไม่ทราบผู้ใช้

                        
เมื่อวันที่ 25-26  มิถุนายน  2560  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อให้ให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัย เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1-4 of 4