โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ(อบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม)

โพสต์6 ก.ค. 2560 06:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 06:28 ]
   
เมื่อวันที่ 20 พ.ค 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กับคณะครูและบุคลากร เพื่อนำไปต่อยอดให้กับนักเรียนในโรงเรีย

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)