กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเด็กดี สร้างได้ด้วยโครงการคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 07:08 ]
         
 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเด็กดี สร้างได้ด้วยโครงการคุณธรรม 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เข้าสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)