โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ


พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์8 ส.ค. 2560 06:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2560 06:47 ]

    
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ในช่วงเช้าเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต่อจากกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งก็มีการจัดขบวนสวนสนาม ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


แห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์11 ก.ค. 2560 07:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 07:40 ]

    เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือได้มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปวัดท่าสีโพธิ์เหนือ และวัดท่าสีโพธิ์ใต้ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของไทย

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


อบรมเชิงปฎิบัติการค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้(โครงการโรงเรียนคุณธรรม)

โพสต์11 ก.ค. 2560 06:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 07:07 ]

   
นักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อบรมเชิงปฎิบัติการค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีสร้างได้(โครงการโรงเรียนคุณธรรม)ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ(อบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม)

โพสต์6 ก.ค. 2560 06:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 06:28 ]

   
เมื่อวันที่ 20 พ.ค 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กับคณะครูและบุคลากร เพื่อนำไปต่อยอดให้กับนักเรียนในโรงเรีย

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเด็กดี สร้างได้ด้วยโครงการคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 07:08 ]

         
 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนเด็กดี สร้างได้ด้วยโครงการคุณธรรม 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เข้าสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)1-5 of 5