โรงเรียนวัดท่ามะปราง

กิจกรรมการทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:47 ]

การทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

กิจกรรมยามเช้า การทำความสะอาดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:25 ]

การทำความสะอาดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

การอบรมครูคุณธรรมโรงเรียนวัดท่ามะปราง

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:00 ]

การอบรมครูโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวัดท่ามะปราง(6กรกฏาคม2560)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:19โดยไม่ทราบผู้ใช้

ภาพกิจกรรม การอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรมโรงเรียนวัดท่ามะปราง

1-4 of 4