โรงเรียนวัดเตาปูน จัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์11 ก.ย. 2560 23:34โดยadmin wattaopoon   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 06:30 ]
     
     โรงเรียนวัดเตาปูน  ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ในงานนิทรรศการฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน  ครั้งที่  ๑  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ระดับเขตตรวจราชการ  (เขตตรวจราชการส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร  และเขตตรวจราชการที่  ๑)  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร  
นำโดยท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน และครูผู้รับผิดชอบในการนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ นายสุภัทรชัย กระสินหอม พร้อมด้วยนักเรียนจำนวน 2 คน และคณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน จำนวน 6 คนคับ...