โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:24 ]
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรมครับ