โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์18 มิ.ย. 2560 10:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:47 ]
เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต..ครับ...